De PvdA is er voor de inwoners van Muiden en Muiderberg.


College Muiden faalt met KNSF-plan

1 november 2014

Eindelijk is er het besef bij het college van Muiden dat ze met het bestemmingsplan voor het KNSF-terrein knoeiwerk hebben afgeleverd. Alle argumenten die de PvdA al veel eerder aanvoerde om ter visie legging van dit haastig in elkaar geflanste plan te voorkomen werden door het college en de rest van de gemeenteraad van tafel

lees verder »

PvdA steunt bewoners Hakkelaarsbrug

23 juli 2014

De PvdA Muiden/Muiderberg heeft bij het ministerie een zienswijze ingediend om er voor te zorgen dat het rijk zich aan de wettelijke normen houdt als het gaat over lawaai van trein, auto een vliegverkeer. Ook wordt er contact opgenomen met de Tweede Kamer fractie.

lees verder »

PvdA dient zienswijze in tegen bestemmingsplan KNSF-terrein

23 juli 2014

  Aan de gemeenteraad van de gemeente Muiden Postbus 3 1398 ZG Muiden Muiderberg, 21 juli 2014   Zienswijze inzake het ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan “De Krijgsman”   Proces Het proces tot het komen van het bestemmingsplan was absoluut zeer onzorgvuldig Vele stukken werden veel te laat aangeleverd Vele stukken waren onvolledig Veel onderdelen van

lees verder »

PvdA wil dat burgemeester petitie voor ruimer kinderpardon tekent.

19 mei 2014

De PvdA in Muiden/Muiderberg vindt dat de regering ruimhartiger moet omgaan met het kinderpardon. Het  gaat om kinderen die in Nederland zijn grootgebracht en die nu terug moeten naar hun land van afkomst. Deze kinderen zweven nu tussen hoop en vrees en zijn doodsbang dat zij weg moeten, weg van hun vrienden en hun vertrouwde

lees verder »

Commissie Provincie tegen aanleg Buitenhaven in Muiden

19 mei 2014

De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO-commissie) die Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland adviseert over ruimtelijke plannen was in de vergadering van 14 me heeft over het plan voor de buitenhaven voorzien van een negatief advies. De bezwaren waren onder andere: Het verloren gaan van het havenaanzicht met het Muiderslot en de Westbatterij en het verdwijnen

lees verder »

Provincie deelt bezwaren PvdA over plannen KNSF-terrein

17 mei 2014

De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO-commissie) die Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland adviseert over ruimtelijke plannen was in de vergadering van 14 mei zeer negatief over de plannen voor het KNSF-terrein. De belangrijkste bezwaren kwamen voor een groot deel overeen met de bezwaren die de PvdA in de gemeenteraad van Muiden heeft ingebracht. Het betrof

lees verder »

Geen villawijk maar een tweede Bijlmer

10 mei 2014

In de commissievergadering van 7 mei is de gemeenteraad in Muiden met uitzondering van de PvdA akkoord gegaan met het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan voor het KNSF-terrein. Alle argumenten die de PvdA aanvoerde om ter visie legging van dit haastig in elkaar geflanste plan te voorkomen werden uiteindelijk  van tafel geveegd. De

lees verder »

PvdA niet akkoord met opgelegd raadsprogramma

13 april 2014

Tijdens een ledenvergadering op zaterdag 12 april heeft de fractie van de PvdA Muiden-Muiderberg besloten niet akkoord te gaan met het concept raadsprogramma 2014 – 2018. VVD, D66, OMM en CDA waren niet bereid vier PvdA-speerpunten in het programma op te nemen. Het gaat om de punten: Integriteit binnen de raad; laten voortbestaan van voldoende

lees verder »

Uitslag verkiezingen

21 maart 2014

De PvdA Muiden/Muiderberg heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart haar 3 zetels in de raad behouden. De OMM is met 2 zetels in de raad gekomen. Deze zetels gingen ten koste van de VVD en CDA. De opkomst in Muiden en Muiderberg was ruim boven het landelijk gemiddelde met 65%.     Partij    Zetels  

lees verder »

Spanning loopt op

16 maart 2014

In de laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen loopt de spanning in Muiden en Muiderberg hoog op. Tijdens het uitdelen van rozen door de PvdA afdeling Muiden/Muiderberg samen met de afdelingen van Naarden en Bussum waren de reacties van de inwoners bijna allemaal positief. Niet dat ze allemaal PvdA stemmen, maar er was veel waardering voor

lees verder »