De PvdA is er voor de inwoners van Muiden en Muiderberg.


PvdA niet akkoord met opgelegd raadsprogramma

13 april 2014

Tijdens een ledenvergadering op zaterdag 12 april heeft de fractie van de PvdA Muiden-Muiderberg besloten niet akkoord te gaan met het concept raadsprogramma 2014 – 2018. VVD, D66, OMM en CDA waren niet bereid vier PvdA-speerpunten in het programma op te nemen. Het gaat om de punten: Integriteit binnen de raad; laten voortbestaan van voldoende

lees verder »

Uitslag verkiezingen

21 maart 2014

De PvdA Muiden/Muiderberg heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart haar 3 zetels in de raad behouden. De OMM is met 2 zetels in de raad gekomen. Deze zetels gingen ten koste van de VVD en CDA. De opkomst in Muiden en Muiderberg was ruim boven het landelijk gemiddelde met 65%.     Partij    Zetels  

lees verder »

Spanning loopt op

16 maart 2014

In de laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen loopt de spanning in Muiden en Muiderberg hoog op. Tijdens het uitdelen van rozen door de PvdA afdeling Muiden/Muiderberg samen met de afdelingen van Naarden en Bussum waren de reacties van de inwoners bijna allemaal positief. Niet dat ze allemaal PvdA stemmen, maar er was veel waardering voor

lees verder »

Ook Beverwijk verdient ruim aan de gemeente Muiden

11 maart 2014

RTVNH meldt: De gemeente Beverwijk gaat vijftien miljoen lenen aan de gemeente Muiden. De lening is voor een periode van vijftien jaar tegen een rente van drie procent. Het levert de gemeente per jaar een bedrag van 450.000 euro aan rente op. Sinds december 2013.   De kosten voor deze lening zijn dus bijna 5 miljoen

lees verder »

Gezamenlijk rozen uitdelen PvdA Bussum, Naarden en Muiden/Muiderberg

10 maart 2014

Zaterdag 8 maart hebben de afdelingen Bussum, Naarden en Muiden/Muiderberg gezamenlijk rozen uitgedeeld. Minister Plasterk ondersteunde de gezamenlijke actie. Bij het uitdelen werden de mensen met name opgeroepen om in ieder geval 19 maart te gaan stemmen. Zaterdag 15 maart gaat de actie verder in Naarden en Muiden/Muiderberg.

lees verder »

Brief provincie bevestigd: minimaal 10 jaar hogere ozb

6 maart 2014

De brief van de Provincie aan de gemeente Muiden laat er geen misverstand over bestaan. De inwoners van Muiden en Muiderberg gaan minimaal 10 jaar veel hogere ozb betalen.      

lees verder »

Antwoord Werkgroep Alternatief Florisberg (WAF)

6 maart 2014

WERKGROEP ALTERNATIEF FLORISBERG (WAF) Opgericht 20 februari 2013 * secretariaat Guus Kroon ham.muiden@planet.nlMotto: Wij komen op voor onze ouders en de overige bewoners.   OPEN BRIEF AAN DE POLITIEKE PARTIJEN VAN MUIDEN  Namens de Werkgroep Alternatief Florisberg willen wij u graag de volgende vragen stellen:  Na de presentatie van Amaris op 22 januari 2014:  1. Bent

lees verder »

Wethouder PvdA stapt op

26 februari 2014

De PvdA-fractie heeft naar aanleiding van het college-voorstel ten aanzien van het KNSF-terrein aangegeven dat zij geen vertrouwen heeft in het afwikkelen van dit dossier door het huidige college. De PvdA heeft grote bezwaren tegen het plan omdat : – er geen betaalbare huizen voor de inwoners van Muiden worden gebouwd – er  van het

lees verder »

Niet 1 jaar maar minimaal 10 jaar hogere OZB voor inwoners

21 februari 2014

Ondanks heftig verzet van de PvdA is de gemeenteraad 20 februari akkoord gegaan met het voorstel van het college voor het KNSF-terrein. Tijdens de vergadering werd een  schrijven van de provincie uitgereikt waarin aangegeven werd dat de OZB voor de inwoners minimaal 10 jaar verhoogd kan worden met 37%. Het akkoord werd door CDA, D66

lees verder »

Bloemendalerpolder weer in het Groene Hart!

20 februari 2014

Stichting Het Groene Hart heeft in haar activiteitenprogramma voor 2014 opgenomen dat zij gaan proberen de Bloemendalerpolder weer in het Groene Hart te krijgen. Of te wel niet bebouwen. zie ook www.groenehart.nl

lees verder »