De PvdA is er voor de inwoners van Muiden en Muiderberg.


PvdA op campagne in Gooi en Vechtstreek

14 maart 2015

zaterdag was de PvdA met het kandidaat statenlid Lars Voskuil uit Naarden ook in Muiden en Muiderberg.

lees verder »

SC Muiden en volkstuinvereniging in problemen

13 februari 2015

Zou de gemeenteraad van Muiden nu eindelijk wakker geworden zijn? In de commissievergadering van 4 februari hebben de Volkstuinvereniging De Westbatterij en SC Muiden een duidelijk geluid laten horen. Er is geen aanvaardbare nieuwe plek voor de volkstuinen die zo spoedig mogelijk verplaatst moeten worden. En de gemeente heeft SC Muiden laten weten dat ze

lees verder »

College Muiden slaat flater met KNSF-plan

24 januari 2015

B&W van Muiden is er na kostbare juridische adviezen eindelijk achter gekomen dat het, na eerder uitstel, in februari doordrukken van het bestemmingsplan voor het KNSF-terrein niet gaat lukken. De 93 ingediende Zienswijzen op het bestemmingsplan waren blijkbaar van een zodanige kwaliteit dat het niet mogelijk was die te beantwoorden zonder toe te geven dat

lees verder »

College houdt informatie achter

22 december 2014

Het college van B&W van Muiden heeft belangrijke informatie achtergehouden voor de gemeenteraad. Al in de zomer heeft het college een akkoord bereikt met Rijkswaterstaat over een schadevergoeding voor de gemeenten Naarden en Muiden in verband met de verbreding van de snelwegen. Er moeten ingrepen gedaan worden in de Muider- en Naardertrekvaart en daarvoor betaalt

lees verder »

College Muiden faalt met KNSF-plan

1 november 2014

Eindelijk is er het besef bij het college van Muiden dat ze met het bestemmingsplan voor het KNSF-terrein knoeiwerk hebben afgeleverd. Alle argumenten die de PvdA al veel eerder aanvoerde om ter visie legging van dit haastig in elkaar geflanste plan te voorkomen werden door het college en de rest van de gemeenteraad van tafel

lees verder »

PvdA steunt bewoners Hakkelaarsbrug

23 juli 2014

De PvdA Muiden/Muiderberg heeft bij het ministerie een zienswijze ingediend om er voor te zorgen dat het rijk zich aan de wettelijke normen houdt als het gaat over lawaai van trein, auto een vliegverkeer. Ook wordt er contact opgenomen met de Tweede Kamer fractie.

lees verder »

PvdA dient zienswijze in tegen bestemmingsplan KNSF-terrein

23 juli 2014

  Aan de gemeenteraad van de gemeente Muiden Postbus 3 1398 ZG Muiden Muiderberg, 21 juli 2014   Zienswijze inzake het ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan “De Krijgsman”   Proces Het proces tot het komen van het bestemmingsplan was absoluut zeer onzorgvuldig Vele stukken werden veel te laat aangeleverd Vele stukken waren onvolledig Veel onderdelen van

lees verder »

PvdA wil dat burgemeester petitie voor ruimer kinderpardon tekent.

19 mei 2014

De PvdA in Muiden/Muiderberg vindt dat de regering ruimhartiger moet omgaan met het kinderpardon. Het  gaat om kinderen die in Nederland zijn grootgebracht en die nu terug moeten naar hun land van afkomst. Deze kinderen zweven nu tussen hoop en vrees en zijn doodsbang dat zij weg moeten, weg van hun vrienden en hun vertrouwde

lees verder »

Commissie Provincie tegen aanleg Buitenhaven in Muiden

19 mei 2014

De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO-commissie) die Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland adviseert over ruimtelijke plannen was in de vergadering van 14 me heeft over het plan voor de buitenhaven voorzien van een negatief advies. De bezwaren waren onder andere: Het verloren gaan van het havenaanzicht met het Muiderslot en de Westbatterij en het verdwijnen

lees verder »

Provincie deelt bezwaren PvdA over plannen KNSF-terrein

17 mei 2014

De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO-commissie) die Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland adviseert over ruimtelijke plannen was in de vergadering van 14 mei zeer negatief over de plannen voor het KNSF-terrein. De belangrijkste bezwaren kwamen voor een groot deel overeen met de bezwaren die de PvdA in de gemeenteraad van Muiden heeft ingebracht. Het betrof

lees verder »